ZBOŽÍ V AKCI

KONTAKTY

REVERS distribution s.r.o.
tel: +420 731 807 379
napište nám

Obchodní podmínky
Obchodní podmínky

1. Základní ustanovení

Tyto Všeobecné podmínky upravují smluvní vztahy mezi kupujícím a prodávajícím v oblasti prodeje zboží prostřednictvím internetového obchodu mezi firmou REVERS distribution s.r.o. , se sídlem Bělehradská 858/23, Praha 2 Vinohrady, 120 00 IČO:07756917, DIČ:CZ07756917, Výpis OR oddíl C, vložka 305904, Spis Měst.soudu v Praze (dále jen prodávající) a jeho obchodními partnery (dále jen kupující). Při zahájení obchodních vztahů předává kupující prodávajícímu údaje, které jsou nutné pro vyřízení objednávky.

Prodávající prohlašuje, že tyto údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkající se objednaného zboží.


2. Cenové a platební podmínky, čas plnění

Ceny v systému jsou aktuální a jsou uvedeny včetně DPH. Jednotlivé smlouvy se uzavírají na základě objednávek kupujícího vytvořených ve virtuálním obchodě.
Objednávka musí obsahovat tyto základní náležitosti:
- kontaktní údaje - identifikaci kupujícího
- množství požadovaných kusů produktu
- způsob dodání zboží
- cenu
Kupující se zavazuje uhradit prodávajícímu kupní cenu v požadované výši.
Platba dobírkou - platí pouze pro ČR !!!

Platba dobírkou - kupní cenu zaplatíte při převzetí zboží předávající osobě. Zboží je zasíláno na dobírku prostřednictvím České pošty. Cena objednaného zboží se navyšuje o přepravné výši 129,-kč. U objednávek, jejichž cena přesáhne 1700,- Kč bez DPH, není přepravné účtováno, jde k tíži prodávajícího.

Platba předem na účet - po dokončení objednávky Vám zašleme na Váš email podklady pro zaplacení faktury. Cena objednaného zboží se navyšuje o přepravné ve výši 79,-kč. U objednávek, jejichž cena přesáhne 1700,- Kč bez DPH, není přepravné účtováno, jde k tíži prodávajícího.

Osobní odběr - je možný po předchozí domluvě.

Nevyzvednutá dobírka

Pokud Vám zašleme objednané zboží na dobírku, která nebude v termínu vyzvednutá, bude Vám účtován zákonný nárok ve výši 300 kč jako smluvní pokuta z nesplnění závazku (viz občanský zákoník). Na tuto částku Vám přijde složenka k úhradě. Pokud nebude složenka do 7 dní zaplacena, budeme Vám účtovat penále ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý den + vedlejší náklady. Částka může být vymáhána soudně. Pokud budete chtít tuto zásilku opětovně zaslat, bude Vám tato částka za zmařené poštovné připočtena.


3. Dopravní a expediční podmínky

Objednané zboží je odesíláno na adresu udanou v objednávce v co nejkratším termínu po obdržení objednávky, zpravidla následující den. Pokud není některé zboží skladem, bude na uvedenou skutečnost zákazník upozorněn prostřednictvím e-mailu, případně telefonicky a projednán s ním termín plnění, případně možná náhrada jiným zbožím. Z tohoto důvodu uvádějte pokud možno co nejpřesnější a aktuální kontaktní údaje.
Kupující je povinen zboží, dodané prodávajícím, prohlédnout co nejdříve bez zbytečného odkladu. V případě poškození zásilky odmítnout převzetí nebo v přítomnosti dopravce zásilku otevřít a sepsat protokol o škodě. V případě zjištění škody po otevření zásilky nebo zda-li obsah nebude odpovídat faktuře-dodacímu listu ihned kontaktovat prodávajícího.4. Reklamace, odstoupení od smlouvy

Zboží je vyobrazeno na internetových stránkách a je pouze ilustrační.
V souladu se zákonem č. 367/2000 Sb.je zákazník v případě, že byla uzavřena smlouva za použití prostředku komunikace na dálku, oprávněn odstoupit od smlouvy do čtrnácti dnů od převzetí zboží (plnění). Odstoupení od smlouvy musí být písemné, adresované na firmu prodávajícího. s uvedením čísla objednávky, čísla bankovního účtu zákazníka, případně adresy pro vrácení peněz a zboží musí být zasláno zpět, a to za následujících podmínek:
- zboží musí být v původním nepoškozeném obalu, je-li ve folii, nesmí být poškozena
- zboží musí být čisté
- zboží nesmí být použité
- zboží musí být nepoškozené
- zboží musí být kompletní ( včetně záručního listu, návodu atd.).
- společně se zbožím musí být zaslán prodejní doklad nebo jeho kopie
- zboží zasílejte doporučeně a pojištěné (nikoliv jako dobírku), neboť prodávající neručí za jeho případnou ztrátu během přepravy.

Po obdržení vráceného zboží a uznání vrácení peněz za dodané zboží, bude vystaven dobropis a zaslán na adresu kupujícího. Ten musí kupující potvrdit a zaslat zpět na adresu firmy prodávajícího. Tento proces je možné řešit i elektronickou formou pomocí emailu.
Při splnění všech výše uvedených podmínek pro odstoupení od smlouvy budou kupujícímu vráceny peníze za zboží, od nichž budou odečteny náklady prodávajícího v paušální částce 150,- Kč s DPH za náklady na dopravu a bankovní poplatky (i u objednávky zboží nad 3.000,- Kč s DPH), případně další prokazatelné náklady prodávajícího, které souvisí s odstoupením od smlouvy ze strany kupujícího, a to složenkou nebo převodem na bankovní účet zákazníka a to nejpozději do 21 pracovních dnů po fyzickém obdržení potvrzeného dobropisu.

V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebude prodávající akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na náklady kupujícího zpět včetně napočtení všech vzniklých dalších nákladů.

Kromě případů, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno, nemůže spotřebitel odstoupit podle článku 6 odstavce 1 od smluv:

a) na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění.
b) na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele.
c) na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání.

 


5. Závěrečná ustanovení
Prodávající si vyhrazuje právo na stornovaní objednávky a možnost jednostranného odstoupení od smlouvy v případě vyprodání zboží na skladě, výrazné změny ceny produktu od dodavatele, chyby v zadaní zboží u produktu, technického problému aplikace apod.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou závazné pro smluvní vztahy uzavírané firmou Jiří Brückner Zelenka ode dne jejich vyhlášení.

Fa si vyhrazuje právo Všeobecné obchodní podmínky změnit při změně příslušných právních norem, jakož i obchodní politiky společnosti.


Kupující souhlasí ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informačních společností, s využitím svého elektronického kontaktu pro potřeby šíření obchodních sdělení prodávajícího. Tento souhlas může kupující odmítnout oznámením o odmítnutí souhlasu adresovaným prodávajícímu na jeho elektronickou adresu.

YjAyMD